Πολιτική απορρήτου
Greek Greek
Greek Greek

Πολιτική απορρήτου / Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR

09/01/2024

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων (Π.ΟΜ.Ε.Π.) σέβεται και λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας όλων των επισκεπτών και χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας, η οποία τελεί υπό την διαχείριση της. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών της ιστοσελίδας διενεργείται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 («Κανονισμός»), τον Ν. 4624/2019 και τον Ν. 3471/2006.

Με την παρούσα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε να διαβάσετε την παρούσα πολιτική προκειμένου να κατανοήσετε την προσέγγισή μας ως προς την χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για τυχόν ερωτήσεις ή προβληματισμούς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pomep.gr.

Υπεύθυνος Eπεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, η οποία εδρεύει στην Αθήνα. Υπέθυνος προσωπικών δεδομένων: e-mail: info@pomep.gr

Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Σύμφωνα με τον νόμο, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως είναι ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά. Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

 

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και για ποιο σκοπό

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει με βασικούς σκοπούς να σας παρέχει με τον αρτιότερο τρόπο τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα επικοινωνίας σας. Παρακάτω θα βρείτε λεπτομέρειες για το πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας και γιατί:

Δημιουργία λογαριασμού μέλους:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων επεξεργάζεται δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, ΑΜΚΑ, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση επικοινωνίας, Κινητό τηλέφωνο εοοικοινωνίας,  Ειδικότητα, έτος εγγραφής και τακοποιημένες ή μη συνδρομές καθώς και ένα  email επικοινωνίας) προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί η πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται αποκλειστικά προς τα μέλη μας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έχει συλλέξει μέσω του προσωπικού λογαριασμού μέλους και εφόσον αυτό έχει επιλέξει την επιλογή της δημόσιας προβολής από το λογαριασμό του, στοιχεία όπως: Όνομα, Επίθετο, Κινητό τηλέφωνο, Σταθερό τηλέφωνο, Λογαριασμούς κοινωνικών μέσω δικτύωσης, εικόνες ιατρείου ή και του ιατρού, προσφερόμενες υπηρεσίες, ωράριο λειτουργίας του ιατρείου, βιογραφικό του ιατρού, ειδίκευση, στίγμα με συντεταγμένες σε χάρτη, προκειμένου να είναι δυνατή η δημόσια προβολή της ιστοσελίδας του μέλους και η καταχώρηση των στοιχείων σε δημόσιο ευρετήριο μέσω της ιστοσελίδας της ένωσης ή και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας.

Τονίζεται ότι το ίδιο το μέλος συμπληρώνει και αναρτά όλες αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό του και θα δημοσιευθούν ΜΟΝΟ εφόσον επιλέξει το ΝΑΙ στη Προβολή σε site ένωσης και Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, μέσω του λογαριασμού του. Η δημόσια προβολή είναι διαθέσιμη  μόνο για οικονομικά τακτοποιημένα μέλη με ενεργή τη συνδρομή του τρέχοντος έτους. Όλες οι πληροφορίες είναι κατά δήλωση του μέλους και η Ομοσπονδία ή Ένωση δε φέρει καμία ευθύνη για το αληθές των δεδομένων η για το είδος των φωτογραφιών και αρχείων που το μέλος αναρτά.

Επικοινωνία:

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων χρησιμοποιεί δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε, στις παρατηρήσεις ή/και στις καταγγελίες σας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο Μερικές φορές, θα χρειαστεί να μοιραστούμε τα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο) με έναν τρίτο που παρέχει μια υπηρεσία (όπως ταχυδρομικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς). Χωρίς την γνωστοποίηση των δεδομένων σας στον τρίτο, δεν θα είχαμε τη δυνατότητα να ικανοποιήσουμε το αίτημά σας (π.χ. έγγραφη απάντηση).

Προστασία του λογαριασμού σας από απάτες και άλλες παράνομες δραστηριότητες:

Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση των δεδομένων σας για τη συντήρηση, ενημέρωση και προστασία του λογαριασμού σας. Όλα τα παραπάνω αποτελούν μέρος του νόμιμου συμφέροντός μας. Για παράδειγμα, ελέγχουμε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν συνδέεστε προκειμένου να σας επιτρέψουμε την πρόσβαση σε προστατευμένο περιεχόμενο.

Επεξεργασία διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), στοιχείων αρχείων καταγραφής (data logs) και Υποχρεωτικών cookies (session cookies):

Κατά την επίσκεψη και πλοήγηση στον ιστοχώρο του Π.ΟΜ.Ε.Π.. συλλέγονται cookies (CID: Client ID, μετά από την ταυτοποίηση και είσοδο του μέλους και Passport: ταυτότητα συνεδρίας που αποδόθηκε στο μέλος), τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την παροχή άδειας πρόσβασης του χρήστη στην περιοχή μελών του ιστότοπου  www.pomep.gr ο Επιπλέον, ο διακομιστής (server) συλλέγει συνδυασμό δεδομένων στα log αρχεία του (IP, Όνομα χρήστη) καθώς και δεδομένα σύνδεσης, μέσω των οποίων, όμως δεν αποκαλύπτονται αναγνωρίσιµα στοιχεία της φυσικής ταυτότητας του χρήστη (Ώρα και ημέρα, Τύπο αιτήματος και πηγή δεδομένων, Κωδικός Απάντησης, Όγκο δεδομένων που διακινήθηκαν, HTTP referrer του αιτήματος, agent του χρήστη).

 

Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων καθορίζει διάφορους λόγους για τους οποίους μπορούν να συλλεγούν και να τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα :

Εγγραφή μελών – δημιουργία λογαριασμού:

Νόμιμη βάση  Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ΄ ΓΚΠΔ) και ειδικότερα για την παροχή εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.ΟΜ.Ε.Π. και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Επεξεργασία διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), στοιχείων Αρχείων Καταγραφής (Data Logs) και Υποχρεωτικών Cookies (session cookies):

H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ του Κανονισμού, καθώς τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστοχώρου μας, τη βελτιστοποίησή του και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πληροφοριακών μας συστημάτων.

Επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά Cookies:

Η επεξεργασία των στοιχείων από τα Προαιρετικά cookies στηρίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδό σας στον ιστότοπο, την οποία μπορείτε οποτεδήποτε να ανακαλέσετε με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμείτε.

Επικοινωνία –  Απάντηση σε ερωτήματα/ αιτήσεις σας:

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που μας γνωστοποιείτε με την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας βασίζεται στην αναγκαιότητα και στην δική σας επιθυμία ολοκλήρωσης της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναλλαγής, θεωρούμε δε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να ανταποκριθούμε στα αιτήματα ή τα ερωτήματα που εγείρονται προς ημάς μέσω των υφιστάμενων διαύλων επικοινωνίας. Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς, τα ίδια τα υποκείμενα, στο μέτρο που μας επιτρέπει να σας βοηθήσουμε επαρκώς και να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας απευθύνονται.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών ή/και χρηστών των υπηρεσιών του ιστοχώρου μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες, με εξαίρεση τα δημόσια στοιχεία επικοινωνίας που περιλαμβάνονται στον επιγραμμικό κατάλογο ιατρών υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.  

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους επισκέπτες του ιστοχώρου ή/και χρήστες των ηλεκτρονικών μας υπηρεσιών συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο και μετά διαγράφονται. Αναφορικά με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον επιγραμμικό ηλεκτρονικό κατάλογο ιατρών, θα διατηρηθούν για όσο χρόνο φέρετε την ιδιότητα του Μέλους της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων ή έως ότου ανακαλέσετε τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή σας. Μετά την απώλεια της ανωτέρω ιδιότητας, με οποιονδήποτε τρόπο, τα Δεδομένα θα διαγραφούν από τον ιστοχώρο. Έχετε το δικαίωμα ν’ ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.  

 

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και επισκεπτών του ιστοχώρου μας χρησιμοποιούμε ασφαλή σύνδεση (https://) και μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών.  

 

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα: 

  • δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
  • δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
  • δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
  • δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
  • δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε – χωρίς χρέωση – στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλ. διεύθυνση: info@pomep.gr .  

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 679/2016, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr .

Γρήγορη περιήγηση